ing H.H.M. (Henny) Miltenburg | hmiltenburg@aspectibus.nl | 055-3561722 | 06-51668875

Advies aan een architect/adviseur 

Bij Aspectibus bestaat de mogelijkheid om advies aan een architect/adviseur te geven. Ondermeer bij het snel en efficiënt (laten) opstellen van het contract namens de opdrachtgever/principaal. Daarbij wordt specifiek gekeken naar de mogelijkheden die de markt hierbij aanbiedt, in relatie tot ondermeer de risico’s en verantwoordelijken van de architect/adviseur.

Lees meer


 

Opbellen
Info