ing H.H.M. (Henny) Miltenburg | hmiltenburg@aspectibus.nl | 055-3561722 | 06-51668875

Bedrijfsgerichte cursus

 ‘Effectieve communicatie in de bouw’

Inleiding

De faalkosten bij bouwprojecten lopen de laatste jaren op. Volgens sommigen liggen de faalkosten inmiddels tussen de 5 en 35 procent. “Veel hoger dan de meeste mensen denken.” Uit alle beschikbare documentatie blijkt, dat de factor "mens / communicatie" de meest kritische succesfactor is. Communicatie speelt in de bouw derhalve een belangrijke rol. Toch is het een niet eenduidig begrip. Om u wegwijs te maken in de complexe wereld van communicatie, wordt deze ééndaagse cursus georganiseerd. Tijdens deze dag raakt u volledig vertrouwd met het fenomeen communicatie in de bouw.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor:

 • architecten- en ingenieursbureaus, directievoerders;
 • de opdrachtgevende overheid, woningcorporaties, projectontwikkelaars en aannemers- en installatiebedrijven;
 • leveranciers en producenten van bouwstoffen;
 • iedereen die in zijn of haar dagelijkse functie in het bouwproces te maken heeft met het onderwerp van de cursus.

Toelatingsvoorwaarden

Deelnemers dienen te beschikken over minimaal MBO werk- en denkniveau in de woning- en utiliteitsbouwsector en over enige mate van praktijkkennis. Indien men hieraan niet kan voldoen kan men tot de cursus worden toegelaten in overleg met de begeleider cursisten. Een “goede” beheersing van de Nederlandse taal is vereist.

Leerdoel

Na het bijwonen van de cursus wordt de cursist geacht:

 • zich meer zelfbewust te zijn van zijn specifieke positie in de bouwkolom. Middels reflectie in (soms kritische) spiegels en het aanreiken van praktische tools wordt de blik om het omgevingsveld verbreed. De cursist ziet in dat in praktisch elke werksituatie een strategische keuze kan worden gemaakt met betrekking tot de inzet van diverse communicatiemiddelen.

Studielast

Naast de aanwezigheid van de cursist bij de lesdag, behoeft men geen rekening te houden met zelfstudie.

Cursusmateriaal

De cursisten krijgen een digitale syllabus met daarin “opgenomen” ondermeer de presentatie van de docent. In de syllabus zal, naast naslagmateriaal, tevens literatuur- en websitelijsten e.d. “opgenomen” zijn. Dit alles kan na afloop van de cursus uitstekend dienst doen als naslagwerk.

Werkwijze

De cursus Effectieve communicatie in de bouw vindt plaats binnen een interactieve omgeving en wordt hoofdzakelijk in de workshop vorm gegeven. Door het aantal deelnemers beperkt te houden, kan maximale kennisoverdracht plaatsvinden en kunnen de cursisten optimaal rendement uit de workshop halen. De cursisten worden begeleid door de begeleider cursisten.

Afsluiting

Deelnemers die de cursus hebben bijgewoond, ontvangen na afloop een certificaat. De cursus wordt geëvalueerd doordat aan de cursist zal worden gevraagd een evaluatieformulier in te vullen. 

Programma/inhoud

 • de deelnemers worden op creatieve wijze bewust gemaakt van wat er in hun dagelijkse bouwpraktijk speelt;
 • er wordt aandacht gevraagd voor de veranderende omgeving (technieken, inzichten, contracten en tendensen);
 • er wordt inzicht gegeven in de diverse stakeholders en hun specifieke belangen;
 • er wordt nagedacht over communicatie binnen risicomanagement;
 • gekeken wordt naar het ontstaan van conflicten en het herkennen van repeterend gedrag binnen vaste patronen;
 • aan de hand van praktijkcases wordt gekeken naar de inzet van welke communicatiemiddelen op welk moment;
 • tips en trucs.

Docent

De docent die aan de cursus verbonden is, heeft een brede kennis van het specifieke vakgebied. Dagelijks wordt hij geconfronteerd met het in de cursus behandelde. De docent is:

Begeleider cursisten

Groepsgrootte

Elke groep bestaat uit maximaal 10 deelnemers, waarbij wordt gestreefd naar een cursistengroep met diverse achtergronden, zodat men van elkaar kan leren hetgeen een wezenlijk onderdeel van de kennisoverdracht vormt!

Duur

Deze bedrijfsgerichte cursus duurt één lesdag van twee dagdelen. Een lesdag is verdeeld in drie dagdelen, bestaande uit twee lesblokken elk van 90 minuten en duurt van 09.45 tot 12.55 uur (ochtend), van 13.40 tot 16.50 uur (middag) en van 17.35 tot 20.45 uur (avond) met de nodige koffie- en theepauzes. Tussen 12.55 en 13.40 uur is de lunch en tussen 16.50 en 17.35 is het diner gepland. In overleg met u te bepalen of het een ochtend-middag of middag-avond cursus wordt.

Plaats en data

Een bedrijfsgerichte cursus wordt gehouden bij u of, indien gewenst, te Apeldoorn. Lesdatum in overleg met u te bepalen.

Cursuskosten

De kosten voor deze bedrijfsgerichte cursus zijn € 1.379,-- (prijsstelling 2021) per dagdeel, excl. BTW. Hier zijn de audiovisuele apparatuur in de vorm van een netbook/laptop en beamer, reiskosten, cursusmateriaal en de uitgebreide voorbereiding bij inbegrepen.

Door u te verzorgen

 • koffie, thee, water, lunch/diner (ook voor de docent(en));
 • de benodigde cursusruimte voorzien van elektra en een projectiescherm (wand) en als extra eventueel een flip-over;
 • een ordentelijke, gratis parkeerplaats in de nabijheid van de cursusruimte.

Op een bedrijfsgerichte cursus zijn de "Algemene Voorwaarden Aspectibus" van toepassing.

Aanmelding

Inschrijving voor een cursus gebeurt in volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen.

Vervolg(cursus) mogelijkheden

Er zijn diverse vervolgcursus mogelijkheden. Het complete overzicht staat op de website www.aspectibus.nl.

Regeling Permanente Beroepsontwikkeling

Deze cursus is:

 • een erkend PBO activiteitstype zoals vastgesteld in de Regeling Permanente Beroepsontwikkeling (PBO) van de BNA en voldoet als activiteit aan de wettelijke bij- en nascholingsverplichting voor architecten, opgenomen in de Wet op de Architectentitel, voortvloeiend voort uit de Europese Kwalificatierichtlijn welke de onderlinge erkenning van beroepskwalificaties in de Europese Unie regelt;
 • een erkend PBO activiteitstype zoals vastgesteld in de Regeling Permanente Beroepsontwikkeling (PBO) van de Beroepsvereniging Nederlandse Bouwspecificatiedeskundigen (BNB).

Erkenning

Deze cursus is erkend door:

 • PM.

Meer informatie

Meer informatie over de cursussen en dienstverleningen is verkrijgbaar bij Aspectibus, hmiltenburg@aspectibus.nl telefoon 0651668875. Op de website www.aspectibus.nl is tevens de meest actuele informatie over het cursus- en dienstverleningsaanbod beschikbaar. 

Opbellen
Info