ing H.H.M. (Henny) Miltenburg | hmiltenburg@aspectibus.nl | 055-3561722 | 06-51668875

Dienstverleningen

Aspectibus biedt naast cursussen allerhande aanpalende diensten aan zoals:

  • check, controle van bestekboeken en inkoopvoorwaarden;
  • support, met een help- en servicedesk;
  • geschillenbeslechting, door conflictbemiddeling of mediation;
  • referentieteksten, bureau- of moederbestekken;
  • onderwijs, les- of examenmateriaal, studie-, scriptie- of afstudeerbegeleiding en gastdocentschap;
  • advies, in de ruimste zin van het woord aan opdrachtgevers, architect/adviseur, aannemers/installateur, onderaannemer/ZZP-er, fabrikant/leverancier, bouwspecificatiedeskunge, bestekschrijver/bestekadviseur;
  • intermediair, intermediair en bemiddeling.


 

Opbellen
Info