ing H.H.M. (Henny) Miltenburg | hmiltenburg@aspectibus.nl | 055-3561722 | 06-51668875

Aspectibus, verleden, heden en toekomst

Toen ik als Hoofd opleidingen en Externe kwaliteitsmedewerker bij de Stichting STABU in het late najaar van 2013 vernam dat STABU haar opleidingstak en aanverwante dienstverleningen wilde afstoten in het kader van een gewijzigde strategie, besloot ik mijn eigen bedrijf op te zetten zodat specifieke cursussen, opleidingen, bijeenkomsten, helpdesk en dergelijke op het gebied van STABU bestekken, niet zouden verdwijnen. Aldus heb ik in het voorjaar van 2014  Aspectibus opgericht oftewel de ‘Academie voor specificeren en trainingen in de B&U-sector’. 

Fusie Stichting STABU en Ketenstandaard Bouw en Installatie

De Stichting STABU, mijn voormalige werkgever alwaar ik 17 jaar had gewerkt, is in 2019, na een aantal turbulente jaren en een directiewisseling, gefuseerd met de organisatie Ketenstandaard Bouw en Installatie. Deze twee partijen heten thans Ketenstandaard Bouw en Techniek. Door deze fusie is er één sterke organisatie in de bouw- en technieksector voor de promotie en het beheer van met name de:

Hierdoor kan er beter en efficiënter worden ingespeeld op versnelling van de digitalisering in de bouwkolom.

Samenwerking Aspectibus en Ketenstandaard

In het najaar van 2019 is Aspectibus door deze nieuwe organisatie benaderd waaruit een samenwerking is ontstaan waarbij Aspectibus invulling zal gaan geven aan de STABU-cursussen!

Uitgangspunt is dat door deze samenwerking het aantal cursisten sterk zal groeien, omdat Ketenstandaard als onafhankelijke neutrale partij, toegang heeft tot de kanalen van belangrijke stakeholders en dergelijke om de doelgroep te benaderen en de cursussen kan positioneren in samenhang met andere ontwikkelingen rondom en andere activiteiten van Ketenstandaard. Kortom, in deze samenwerking kunnen Ketenstandaard en Aspectibus elkaar versterken.

Rien Wabeke, (nieuwe directeur): “Ketenstandaard wil cursussen aanbieden aan de markt om het gebruik van STABU te bevorderen en het beroep van bouwspecificatiedeskundige te professionaliseren. Vanuit dit vertrekpunt en de komende ontwikkelingen onder meer op het vlak van bouwwerkdossier en BIM en de afstemming met de andere standaarden die Ketenstandaard direct of indirect in beheer heeft kan dit aanbod worden uitgebreid

"Als voormalig hoofd opleidingen van STABU verheug ik mij op deze nieuwe samenwerking”!

Aspectibus

De core business van Aspectibus is het, dóór professionals vóór professionals, leren specificeren van juridische en technische aspecten. Deze kennis en kunde kan in de dagelijkse beroepspraktijk onder meer worden ingezet voor het gedegen en efficiënt opstellen dan wel goed lezen en duiden van een klassiek UAV-bestek in de burger- en utiliteitsbouw maar ook voor het opstellen en lezen van andere contractvormen zoals een geïntegreerd contract gebaseerd op de UAV-gc. Daarnaast biedt Aspectibus een tal van aanverwante dienstverleningen zoals contractbeoordeling en support. 

Als passend bedrijfslogo is daarom gekozen voor de wijze uil, waar ook Athena de Griekse godin van de wijsheid en de kunst mee wordt vergezeld. Een uil ziet diepgang, hetgeen weer een brug is richting het Bimmen in de bouw.  

Aspectibus presenteerde voor het eerst op dinsdag 22 juli 2014, "officieel" haar cursussen en dienstverleningen. Er zijn ruim 33 cursussen zoals  opleidingen en een unieke leergang welke gepland staat voor cursusseizoen 2021-2022, gegeven door circa 33 (gast)docenten en een tal van dienstverleningen.

Niet enkel de populaire dagcursussen “STABU-bestekssystematiek” en "STABU-bestekken lezen” en de breedgedragen "Opleiding Bestekschrijver”, maar ook geheel nieuwe cursussen zoals de dagcursus “UAV-gc 2005”, dagdeelcursus “AVA 2013” en de meerdaagse cursus “Contractbeheersing bij UAV-gc contracten” maken onderdeel uit van het cursusprogramma. Vrije recente cursussen zijn de meerdaagse cursus "Functioneel specificeren in de B&U-sector" en de in ontwikkeling zijnde leergang "Bouwspecificatiedeskundige B&U 2021-2022"

Ieder cursusseizoen vangt traditiegetrouw aan met de meerdaagse cursus "opleiding "Directievoering UAV 2012/STABU-bestek". Deze opleiding is opgezet in nauwe samenwerking met het voormalige Rijksgebouwendienst (Rgd), het huidige Rijks Vastgoedbedrijf (RVB) en voldoet aan de geschikheidseisen zoals RVB die stelt in een aanbestedingsleidraad aangaande “Directievoering en Toezicht”. 

Aanmelding tot inschrijving op een geplande cursus kan vlot en efficiënt door gebruik te maken van het "Formulier aanmelding geplande cursus" op deze website. U krijgt na aanmelding een bevestiging van de inschrijving gestuurd per e-mail.

Alle geplande cursussen zijn in beginsel ook compleet af te stemmen op de wensen van uw organisatie in de vorm van een bedrijfsgerichte (incompany) cursus. Het voordeel voor uw bedrijf is dat de cursus geheel naar uw wens afgestemd kan worden. Dit zowel in tijd, locatie maar ook in inhoud. Kortom: maatwerk. Uiteraard worden er vooraf duidelijke afspraken gemaakt over de inhoud van de bedrijfsgerichte cursus. Voordeel voor u is dat direct op de essentiële onderdelen ingegaan kan worden, bijvoorbeeld alleen een "bouwkundige" of "juridische" cursus of alleen een "werktuigbouwkundig en/of elektrotechnisch georiënteerde" cursus. Ook kan worden afgestemd op het kennisniveau en leerdoel van de cursisten. Het verzoek voor dit alles kan via het "Formulier offerte aanvraag bedrijfsgerichte cursus" op deze website. U krijgt vervolgens een concept-offerte als bespreekdocument per e-mail waarop het e.e.a. in overleg kan worden geconcretiseerd.

Aspectibus biedt een breed pakket van dienstverleningen aan zijnde:

  • Check: controle van bestekboeken, inkoopvoorwaarden en dergelijke;  
  • Support: een help- en servicedesk aangaande specificeren en bouwcontracten;  
  • Geschillenbeslechting: conflictbemiddeling of mediation bij geschillen over de uitleg van bouwcontracten;  
  • Referentieteksten: het maken van bureau- of moederbestekken;  
  • Onderwijs: les- of examenmateriaal voor het reguliere onderwijs, van het vmbo tot het WO, alsmede andere vormen van onderwijs en studie-, scriptie- of afstudeerbegeleiding voor studenten, gastdocent bij de invulling van lesblokken en gastspreker bij kennisbijeenkomsten; 
  • Advies: advieswerk op het gebied en de inhoud van specificeren en bouwcontracten aan diverse partijen in de bouw;
  • Intermediair: bemiddeling tussen partijen om vraag en aanbod bij elkaar te brengen op het gebied van bestekken.

Het verzoek voor een dienstverlening kan via het "Formulier offerte aanvraag dienstverlening" op deze website. U krijgt vervolgens een concept-offerte als bespreekdocument per e-mail waarop het e.e.a. in overleg kan worden geconcretiseerd.

Nadere informatie? Dit kan via het "Formulier aanvraag informatie" op deze website.

 

 

 

Opbellen
Info