ing H.H.M. (Henny) Miltenburg | hmiltenburg@aspectibus.nl | 055-3561722 | 06-51668875

Aspectibus

De core business van Aspectibus is het, dóór professionals vóór professionals, trainen in het specificeren van juridische en technische aspecten (technische specificaties), het duiden van de output daarvan en aanverwante zaken. Deze kennis en kunde kan in de dagelijkse beroepspraktijk onder meer worden ingezet voor het gedegen en efficiënt opstellen dan wel goed lezen en duiden van een klassiek UAV-bestek in de burger- en utiliteitsbouw bij ondermeer een gecoordineerde samenwerking of bouwteam, maar ook voor het opstellen en lezen van andere samenwerkings- en contractvormen zoals een geïntegreerd contract gebaseerd op de UAV-gc. Daarnaast biedt Aspectibus een tal van aanverwante dienstverleningen zoals contractbeoordeling en support. 

Als passend bedrijfslogo is daarom destijds gekozen voor de wijze uil, waar ook Athena de Griekse godin van de wijsheid en de kunst mee wordt vergezeld. Een uil ziet diepgang, hetgeen weer een brug is richting het 3-D modeleren en bimmen in de bouw.  

Aspectibus presenteerde voor het eerst op dinsdag 22 juli 2014, "officieel" haar cursussen en dienstverleningen. Er zijn ruim 33 cursussen waaronder erkende opleidingen en een unieke leergang die in de steigers staat, gegeven door circa 33 (gast)docenten en een tal van dienstverleningen.

Niet enkel de populaire dagcursussen “STABU-bestekssystematiek” en "STABU-bestekken lezen” en de breedgedragen "Opleiding Bestekschrijver”, maar ook geheel nieuwe cursussen zoals de dagcursus “UAV-gc 2005”, dagdeelcursus “AVA 2013” en de meerdaagse cursus “Contractbeheersing bij UAV-gc contracten” maken onderdeel uit van het cursusprogramma. Vrije recente cursussen zijn de meerdaagse cursus "Functioneel specificeren in de B&U-sector" en de in ontwikkeling zijnde leergang "Bouwspecificatiedeskundige B&U"

Ieder cursusseizoen vangt traditiegetrouw aan met de meerdaagse door RVB erkende cursus "opleiding "Directievoering UAV 2012/STABU-bestek". Deze opleiding is opgezet in nauwe samenwerking met het voormalige Rijksgebouwendienst (Rgd), het huidige Rijks Vastgoedbedrijf (RVB) en voldoet aan de geschikheidseisen zoals RVB die stelt in een aanbestedingsleidraad aangaande “Directievoering en Toezicht”. 

Aanmelding tot inschrijving op een geplande cursus kan vlot en efficiënt door gebruik te maken van het "Formulier aanmelding geplande cursus" op deze website. U krijgt na aanmelding een bevestiging van de inschrijving gestuurd per e-mail.

Alle geplande cursussen zijn in beginsel ook compleet af te stemmen op de wensen van uw organisatie in de vorm van een bedrijfsgerichte (incompany) cursus. Het voordeel voor uw bedrijf is dat de cursus geheel naar uw wens afgestemd kan worden. Dit zowel in tijd, locatie maar ook in inhoud. Kortom: maatwerk. Uiteraard worden er vooraf duidelijke afspraken gemaakt over de inhoud van de bedrijfsgerichte cursus. Voordeel voor u is dat direct op de essentiële onderdelen ingegaan kan worden, bijvoorbeeld alleen een "bouwkundige" of "juridische" cursus of alleen een "werktuigbouwkundig en/of elektrotechnisch georiënteerde" cursus. Ook kan het nog specifieker worden afgestemd op het kennisniveau en leerdoel van de cursisten. Het verzoek voor dit alles kan via het "Formulier offerte aanvraag bedrijfsgerichte cursus" op deze website. U krijgt vervolgens een concept-offerte als bespreekdocument per e-mail waarop het e.e.a. in overleg kan worden geconcretiseerd.

Aspectibus biedt een breed pakket van dienstverleningen aan zijnde:

  • Check: controle van bestekboeken, inkoopvoorwaarden en dergelijke;  
  • Support: een help- en servicedesk aangaande specificeren en bouwcontracten;  
  • Geschillenbeslechting: conflictbemiddeling of mediation bij geschillen over de uitleg van bouwcontracten;  
  • Referentieteksten: het maken van bureau- of moederbestekken;  
  • Onderwijs: les- of examenmateriaal voor het reguliere onderwijs, van het vmbo tot het WO, alsmede andere vormen van onderwijs en studie-, scriptie- of afstudeerbegeleiding voor studenten, gastdocent bij de invulling van lesblokken en gastspreker bij kennisbijeenkomsten; 
  • Advies: advieswerk op het gebied en de inhoud van specificeren en bouwcontracten aan diverse partijen in de bouw;
  • Intermediair: bemiddeling tussen partijen om vraag en aanbod bij elkaar te brengen op het gebied van bestekken.

Het verzoek voor een dienstverlening kan via het "Formulier offerte aanvraag dienstverlening" op deze website. U krijgt vervolgens een concept-offerte als bespreekdocument per e-mail waarop het e.e.a. in overleg kan worden geconcretiseerd.

Nadere informatie? Dit kan via het "Formulier aanvraag informatie" op deze website.

 

 

 

Opbellen
Info