ing H.H.M. (Henny) Miltenburg | hmiltenburg@aspectibus.nl | 055-3561722 | 06-51668875

Gastspreker

Bij Aspectibus bestaat de mogelijkheid voor het als gastspreker (deels) invullen van uw kennisbijeenkomst. Deze invulling kan gaan over bouwcontracten in het algemeen, bestekken in het bijzonder en alles wat daarmee samenhangt. Bezien vanuit het verleden, het heden en wat de toekomst in petto heeft.

Lees meer


Opbellen
Info