Aspectibus


Advieswerkzaamheden

***”Een goed begin is het halve werk”***


Inleiding

Bij Aspectibus bestaat de mogelijkheid om adviezen in te winnen op het gebeid van bouwcontracten in de B&U-sector in het algemeen en STABU bestekken specifiek.


Doelgroep

  1. Opdrachtgevers/principaal
  2. Architecten en adviseurs
  3. Aanemers en installateurs
  4. Onderaannemers en ZZP-ers
  5. Fabrikanten, importeurs, distributeurs en leveranciers
  6. Bouwspecificatiedeskundigen, besteksdeskundigen en bestekschrijvers


Werkwijze

Adviesopdrachten bestaan uit een aantal gesprekken. In het 1e gesprek worden ondermeer het doel, de werkwijze, de spelregels, de kosten en het procedureverloop nader uiteengezet. Ter afronding komt er een eindgesprek waarin het resultaat wordt besproken.


Afsluiting

Na afloop van het advies wordt een digitaal exemplaar van het advies, per e-mail, verstrekt.

Adviseur


Duur

De duur van advies is er op gericht om snel en efficiënt tot een gedegen advies te komen.


Kosten

 Voor advieswerkzaamheden vraagt Aspectibus een vergoeding van € 131,-- per uur (prijsstelling 2024), excl. BTW. Hier zijn alle kosten bij inbegrepen. Op advieswerkzaamheden zijn de "Algemene Voorwaarden Aspectibus" van toepassing.


Niet inbegrepen zijn

  • de kosten voor de eventuele extra inzet van deskundigen.


Offerte

Een overeenkomst voor advieswerkzaamheden komt tot stand op basis van een geheel kosteloos en vrijblijvend offerte traject.


unsplash