Aspectibus

Dagcursus (ochtend en middag)


‘Verzekeringen in de B&U-sector’

Al meer dan 20 jaar bouwbreed erkend als dé Nederlandse cursus over verzekeringen in de B&U-sector.

Aanmelden | Aanvullende info | Route


Inleiding

Traditiegetrouw worden er in de bouw veel verzekeringen afgesloten. Hierbij kan gedacht worden aan de Construction All-Risks (CAR) verzekering, de werkmaterieelverzekering of de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. Vaak is echter onbekend welke verzekeringsrechtelijke aspecten van belang zijn voor een goede dekking. Ook als een andere partij uit de bouwkolom voor de benodigde verzekeringen zorg dient te dragen is de vraag welke dekking de polissen bieden vaak niet eenvoudig te beoordelen.

Om u wegwijs te maken in het verzekeringsrecht en de gevolgen daarvan voor de bouw wordt deze ééndaagse cursus georganiseerd. Tijdens deze dag raakt u volledig vertrouwd met het fenomeen verzekeringen in de B&U-sector. 


Het onderwerp zal door docent ing. H.H.M. (Henny) Miltenburg, eventueel met de aan Aspectibus verbonden gastdocenten, helder worden behandeld.


Leerdoel

Na het bijwonen van de dagcursus wordt de cursist geacht:

 1. inhoudelijk geïntroduceerd te zijn in verzekeringen in de bouw;
 2. geïntroduceerd te zijn in de oude en huidige wet- en regelgeving in de bouw aangaande verzekeringen;
 3. enigszins geïntroduceerd te zijn in contractvormingen in de bouw in het algemeen;
 4. op de hoogte te zijn van het toepassen van verzekeringen in bouwcontracten zoals een bestek;
 5. inzicht te hebben omtrent en het beoordelen van verzekeringen die de markt aanbiedt;
 6. in- en externe communicatie te kunnen voeren over verzekeringen.


Programma/inhoud

 1. wat zijn verzekeringen;
 2. verzekering in de oude en huidige wetgeving;
 3. verzekeringen in standaardvoorwaarden (U.A.V. 1989, UAVTI 1992, UAVgc-2005, UAV 2012 etc.);
 4. (doorlopende) CAR (montage) verzekering en de CAR+ verzekering;
 5. inhoudelijke behandeling van de CAR verzekering;
 6. verborgen gebreken verzekering (VGV);
 7. verzekering bij het "traditionele" bouwmodel en bij geïntegreerde contracten;
 8. wie kan het beste de verzekering afsluiten, opdrachtgever of aannemer/opdrachtnemer;
 9. verzekering en nevenaanneming;
 10. overige aan de bouw gerelateerde verzekeringen zoals (beroeps)aansprakelijkheid-, werkmaterieel-/WAM-, garantieverzekeringen etc.;
 11. moderne bouwverzekeringen (IDI en dekking bouwtijdoverschrijding);
 12. verzekeringen in bestekken;
 13. tips en trucs.


Duur

De dagcursus duurt één lesdag (dit zijn twee dagdelen oftewel vier lesblokken van 100 minuten). Een lesdag duurt van 9.15 tot 17.00 uur met de nodige koffie- en theepauzes. Tussen 12.45 en 13.30 uur zal een lunch worden verzorgd.


Plaats en data

De cursus wordt gehouden bij Aspectibus te Apeldoorn. De lesdata zijn:

 1. donderdag 29 februari 2024 (week 9);
 2. donderdag 30 mei 2024 (week 22);
 3. donderdag 31 oktober 2024 (week 44).


Cursuskosten

De kosten voor deze dagcursus zijn € 545,-- (prijsstelling 2024) per cursist, excl. BTW. Dit is inclusief koffie/thee, lunch, digitale syllabus, overig studiemateriaal. Op de cursus zijn de "Algemene Voorwaarden Aspectibus" van toepassing.


unsplash