Aspectibus


Studie-, scriptie- of afstudeerbegeleiding 

***”Ik zie, ik zie wat jij niet ziet…”***


Inleiding

Bij Aspectibus bestaat de mogelijkheid voor studie-, scriptie- of afstudeerbegeleiding. Dit kan gaan over bouwcontracten in het algemeen en bestekken in het bijzonder.


Doelgroep

De studie-, scriptie- of afstudeerbegeleiding is bestemd voor studenten van:

  • VMBO-techniek;
  • MBO-opleidingen bouw en techniek (niveau 1 t/m 4);
  • HBO-opleidingen bouw en techniek (niveau 5);
  • Post-HBO opleidingen (niveau 5+);
  • WO-opleidingen techniek en architectuur (niveau 6);
  • Praktijkopleidingen, opleidingsinstituten etc.


Doel

Na de studie-, scriptie- of afstudeerbegeleiding wordt de student geacht:

  • op de praktijk afgestemde, actuele, didactisch verantwoorde en op de student aangepaste, studie-, scriptie- of afstudeerbegeleiding te hebben verkregen.


Werkwijze

  • in overleg te bepalen.


Afsluiting

Na de studie-, scriptie- of afstudeerbegeleiding wordt de student geacht het uiteindelijke resultaat te “delen” met Aspectibus.


Programma/inhoud

  • in overleg te bepalen.


Begeleider


Duur

De duur van de begeleiding van de studie-, scriptie- of afstudeerbegeleiding wordt in onderling overleg vastgesteld.


Plaats en data

Studie-, scriptie- of afstudeerbegeleiding vindt plaats bij Aspectibus te Apeldoorn. De data zijn in overleg met de student te bepalen.


Kosten

Voor de studie-, scriptie- of afstudeerbegeleiding vraagt Aspectibus in beginsel GEEN vergoeding.


unsplash