Aspectibus


Intermediair

*”Tussenpersoon zonder aanzien des persoon”*


Inleiding

Bij Aspectibus bestaat de mogelijkheid om vraag en aanbod op het gebied van o.a. het opstellen van specificaties, zoals in een STABU bestek, bij elkaar te brengen, maar het kan ook gaan om aanpalende activiteiten hieromtrent.


Doelgroep

Deze dienstverlening is bestemd voor alle partijen die activiteiten verrichten gebaseerd op de bouwsector in het algemeen en de B&U-sector specifiek


  Doel

  Het bij elkaar brengen van vraag en aanbod.


  Werkwijze

  Verzoeken, zowel voor vraag als aanbod, kunnen bij Asoectibus ingediend worden. Deze gegevens zullen door Aspectibus discreet en vertrouwelijk worden behandeld, worden niet zonder uw toestemming aan derden verstrekt en zullen op uw verzoek weer worden vernietigd. Het is ook mogelijk om een annonce te plaatsen op de website.


  Afsluiting

  Na afloop kan het geheel ten behoeve van commerciële doeleinden in geanonimiseerde vorm voor publicatie aangewend worden.


  Programma/inhoud

  De volgende soorten onderwerpen zijn te onderscheiden (niet limitatief):

  1. over werk (functie) op het vakgebied van bestekschrijven en aanverwante functies. Vraag en aanbod tussen een partij die een dergelijke baan op projectbasis, een bijbaan naast de studie, een vakantiebaan of als een “vaste” baan zoekt en een partij die zoiets aanbiedt of vraagt;
  2. over het schrijven (dienstverlening) van een bestekboek. Vraag en aanbod tussen een partij die op zoek is naar een iemand die een projectbestek kan opstellen en een partij die zoiets kan aanbieden;
  3. over het schrijven van vaktechnische boeken/naslagwerken, iemand die dat kan aanbieden en een partij die daarom verzoekt
  4. over kennisoverdracht, een partij die kennis wil aanbieden en een partij die kennis zoekt.


  Intermediair


  Duur

  De duur is in beginsel niet begrensd.


  Kosten

  Er zijn in beginsel GEEN kosten verbonden aan deze dienstverlening. In samenspraak met u kan het wel uitmonden in een andere dienstverlening of cursus van Aspectibus. De kosten voor het plaatsen van een annonce is  € 35,-- per kalenderjaar (prijsstelling 2024), excl. BTW. Op deze dienstverlening zijn de "Algemene Voorwaarden Aspectibus" van toepassing.

  unsplash