Aspectibus


Aspectibus Privacy Verklaring


(Persoons)gegevens zijn gegevens die:

 • Direct iets zeggen over een bepaald persoon;
 • Op een bepaalde manier herleidbaar zijn tot een bepaald persoon.


Aspectibus begrijpt dat u uw persoonsgegevens niet met iedereen wilt delen en gaat daarom zorgvuldig om met deze informatie. Aspectibus houdt zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), maar heeft uw (persoons)gegevens wel nodig.


In deze Aspectibus Privacy Verklaring wordt helder en transparant uitgelegd:

 • Waar persoonsgegevens worden opgeslagen;
 • Van wie persoonsgegevens worden opgeslagen;
 • Waarop of waarmee persoonsgegevens worden opgeslagen;
 • Welke persoonsgegevens worden verzameld;
 • Waarvoor persoonsgegevens worden opgeslagen, het doel;
 • Met welke externe dienstverleners wordt gewerkt;
 • Met wie persoonsgegevens wordt gedeeld;
 • Hoe persoonsgegevens worden beschermd;
 • Hoelang persoonsgegevens worden bewaard;
 • Hoe persoonsgegevens mogen worden ingezien, verbeterd, bij te werken, verwijderd, gebruikt en kunnen worden gewijzigd;
 • Hoe omgegaan kan worden met klachten over persoonsgegevens;
 • Tegen welke cookies wordt gewaarschuwd;
 • Hoe je cookies kunt blokkeren;
 • Wie de functionaris gegevensbescherming is;
 • Hoe wordt omgegaan met wijzigingen in de Aspectibus Privacy Verklaring.


Aspectibus opslag van uw (persoons)gegevens via:

 • Website www.aspectibus.nl;
 • E-mailverkeer gericht aan hmiltenburg@aspectibus.nl;
 • Smartphone verkeer met 06-51668875;
 • Telefoonverkeer met 055-3561722.


Aspectibus slaat persoonsgegevens op van een:

 • (Contact)persoon die, meestal namens een bedrijf, een verzoek heeft aangevraagd voorinformatiein de ruimste zin van het woord.
 • Cursist die zich aanmeldt voor een reguliere geplande cursus;
 • (Contact)persoon die, meestal namens een bedrijf, een offerteverzoek heeft aangevraagd voor eenbedrijfsgerichte cursus;
 • (Contact)persoon die, meestal namens een bedrijf, een offerteverzoek heeft aangevraagd voor een dienstverlening;


Aspectibus ontvangt (persoons)gegevens via:

 • Webformulier aanvraag informatie;
 • Webformulier aanmelding voor een cursus;
 • Webformulier offerte aanvraag voor een bedrijfsgerichte cursus;
 • Webformulier offerte aanvraag dienstverlening;
 • Gelijksoortig e-mailverkeer;
 • Smart-telefoon verkeer;
 • Telefoonverkeer.


Aspectibus verzamelt via de website met het “Formulier aanvraag informatie” de volgende (persoons)gegevens:

 • Organisatie;
 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • E-mailadres
 • Telefoon;
 • Mobiel;
 • Bericht.

*verplicht


Aspectibus verzamelt via de website met het “Formulier aanmelding voor een cursus” de volgende (persoons)gegevens:

 • Voorletter(s) en achternaam cursist; *
 • Roepnaam cursist; *
 • Geslacht; *
 • Adres cursist;
 • Postcode cursist;
 • Woonplaats cursist;
 • Telefoon cursist;
 • Mobiel cursist: *
 • E-mailadres cursist; *
 • Naam organisatie;
 • Adres organisatie;
 • Postcode organisatie;
 • Plaats organisatie;
 • Telefoon organisatie;
 • Mobiel organisatie;
 • E-mailadres organisatie;
 • Cursus; *
 • Datum cursus; *
 • Relevante vooropleiding(en)/cursus(sen);
 • Hoe heeft u Aspectibus “gevonden”?
 • BNB-lid*.

*verplicht


Aspectibus verzamelt via de website met het “Formulier aanvraag offerte voor een bedrijfsgerichte cursus” de volgende (persoons)gegevens:

 • Naam organisatie/bedrijf; *
 • Roepnaam en voorletters contactpersoon; *
 • Achternaam contactpersoon; *
 • Adres; *
 • Postcode en plaats; *
 • E-mailadres contactpersoon; *
 • Telefoon; *
 • Mobiel;
 • Onderwerp gewenste bedrijfsgerichte cursus; *
 • Richtgetal aantal personen/cursisten; *
 • Indicatie datum/periode; *
 • Locatie; *
 • Gewenste tijdstippen; *
 • Specificatie van het verzoek (leerdoel en programma/inhoud). *


Aspectibus verzamelt via de website met het “Formulier aanvraag offerte voor een dienstverlening” de volgende (persoons)gegevens:

 • Naam organisatie/bedrijf; *
 • Roepnaam en voorletters contactpersoon; *
 • Achternaam contactpersoon; *
 • Adres; *
 • Postcode en plaats; *
 • E-mailadres contactpersoon; *
 • Telefoon; *
 • Mobiel;
 • Onderwerp gewenste dienstverlening; *
 • Specificatie van het verzoek. *


Aspectibus opslag van uw persoonsgegevens, verstrekt via e-mailverkeer:

De hiervoor gevraagde (persoons)gegevens kunnen ook via 1 op 1 e-mailverkeer uitgewisseld worden doch de prioriteit ligt bij formele correspondentie door middel van de daarvoor bestemde hiervoor genoemde webformulieren op de Aspectibus website.


Aspectibus opslag van uw persoonsgegevens, verstrekt via (smart)phone verkeer:

De hiervoor gevraagde (persoons)gegevens kunnen ook, via 1 op 1, e-mail (smart)phone verkeer uitgewisseld worden doch de prioriteit ligt bij formele correspondentie door middel van de daarvoor bestemde hiervoor genoemde webformulieren op de Aspectibus website.


Aspectibus gebruikt (persoons)gegevens onder andere voor de volgende doelen:

 • Administratieve registratie van een aanmelding, offerte- of informatieaanvraag;
 • Boekhoudkundige (fiscale) afhandeling;
 • Invulling geven aan de aanmeldingen en aanvragen;
 • Het maken van naambordjes van een cursist;
 • Het maken van certificaten dan wel diploma’s voor de cursisten;
 • Het kunnen regelen van het drinken en eten;
 • Het maken van een presentielijst;
 • Het verzorgen van inlees- en naslagwerk;
 • Het regelen van de lesruimte.


Aspectibus werkt inzake de uitwisseling van persoonsgevens samen met externe dienstverleners, te weten:

 • Gastdocenten;
 • Hosting van de website en e-mailverkeer;
 • Boekhoudster;
 • Telefoon provider.

Zij zullen u niet benaderen of uw persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen.


Aspectibus deelt de strikt noodzakelijke persoonsgegevens, enkel indien dit wettelijk wordt verplicht, met:

 • Overheidsinstanties.


Aspectibus beschermt uw persoonsgegevens tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via:

 • De technieken die daarvoor beschikbaar zijn op dit moment.


Aspectibus bewaart uw persoonsgegevens:

 • Minimaal zo lang als dit wettelijk verplicht is;
 • Langer indien dit in het belang is van de klant en Aspect bus.


Aspectibus kunt u vragen uw persoonsgegevens:

 • In te mogen zien;
 • Te verbeteren;
 • Bij te werken;
 • Te verwijderen of wissen;
 • Niet meer geheel of ten dele te gebruiken.


Aspectibus zal wel controleren of uw vraag wettelijk (al) is toegestaan en zal u hiervan op de hoogte brengen.

Wilt u een van bovenstaande acties uitvoeren? Neem dan contact met op. Aspectibus reageert zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 4 weken, op uw verzoek.


Aspectibus klacht:

Als u het niet eens bent met de manier waarop Aspectibus omgaat met uw persoonsgegevens, kunt u een klacht indienen bij Aspect bus (klikhiervoor onze contactgegevens). U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Aspectibus gebruikt op haar website onder meer:

 • Functionele cookies, die ervoor zorgen dat de website goed en gebruiksvriendelijk werkt.Functionele cookies komen altijd op uw computer te staan. U krijgt hiervoor geen melding om toestemming te geven;
 • Analytische cookies, om te analyseren hoe u de website gebruikt, bijvoorbeeld hoe vaak de website wordt bezocht. Deze informatie gebruikt Aspectbus om de website te verbeteren. Analytische cookies komen altijd op uw computer te staan. U krijgt hiervoor geen melding om toestemming te geven;
 • Google Analytics-cookies, welke bijhoudt hoe u de website gebruikt. Deze informatie gebruikt Aspectibus voor rapporten over internetgebruik. U krijgt hiervoor melding om toestemming te geven.


Aspectibus cookie waarschuwingen en blokkeringen:

U kunt uw browser zo instellen dat u een waarschuwing krijgt als de website cookies gebruikt en deze op uw computer wil plaatsen. Ook kunt u cookies volledig blokkeren. Als u cookies blokkeert, kan het wel zijn dat de website niet optimaal werkt


Aspectibus Functionaris gegevensbescherming:

De eigenaar van Aspectibus, ing. H.H.M. (Henny) Miltenburg, is in deze de functionaris gegevensbescherming en zorgt voor de toepassing en naleving van de privacy wet- en regelgeving en deze Aspect bus Privacy Verklaring


Aspectibus wijzigingen in de Aspect bus Privacy Verklaring:

Aspect bus kan deze Privacy Verklaring wijzigen. Als u graag wilt weten hoe Aspectibus uw persoonsgegevens beschermt raden we u aan deze Privacy Verklaring regelmatig te lezen. Aspectibus heeft deze Privacy Verklaring voor het laatst gewijzigd op 12 december 2023.

unsplash