Aspectibus


Organiseren bijeenkomst

 ”Kennis(sen) maakt macht(iger); stilstand is achteruitgang” 

Aanmelden | Aanvullende info | Route


Inleiding

Aspectibus kan voor u een bijeenkomst organiseren. Kennis is het vermogen dat iemand in staat stelt een bepaalde taak uit te (gaan) voeren door gegevens (van externe bronnen) te verbinden, te laten reageren met eigen informatie, ervaringen en attituden. Kennis is herstel van verstoorde gewoonten door de herziening van opvattingen of `Kennis is een middel om ons gewone gedrag te stabiliseren na het opkomen van twijfel''. Kennis ligt in het verlengde van ervaring en is per definitie `iets` dat ontstaat na leren van iets nieuws en na het afwegen daarvan. Onderzoek laat zien dat mensen met sterke sociale netwerken een hoger inkomen hebben, gelukkiger zijn en langer leven dan mensen die niet die netwerken.


Doel

In overleg met u te bepalen.

 

Werkwijze

In overleg met u te bepalen.


Programma/inhoud

De volgende drie soorten bijeenkomsten zijn te onderscheiden:

 • Seminars of minisymposia: Hierbij gaat men uit van een zekere deskundigheid van de deelnemers zodat uitwisseling van kennis voorop staat. Fysieke bijeenkomsten van enige omvang rond een bepaald (wetenschappelijk) onderwerp, waarin deskundigen, via voorafgaande workshops en lezingen en een afsluitende “rondetafelconferentie”, kennis met elkaar delen. Daarnaast biedt het u volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten en te netwerken. Dergelijke bijeenkomsten kunnen ook (enkel of gecombineerd met een fysieke bijeenkomst) online plaatsvinden via een interactieve webinar, zodat men (ook) kan meedoen via een pc, laptop of tablet;
 • Themabijeenkomsten: Consumptie van kennis staat hierbij voorop. Fysieke bijeenkomsten waarbij een tal van gastsprekers hun kennis via lezingen over een bepaald onderwerp uitdragen. Tijdens een dergelijke bijeenkomst kunt u de nodige inzichten in aankomende komende veranderingen binnen uw vakgebied opdoen. Daarnaast biedt het u volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten en te netwerken. Een themabijeenkomst is te vergelijken met een middag van een BNB-kwartaalbijeenkomst. Dergelijke bijeenkomsten kunnen ook (enkel of gecombineerd met een fysieke bijeenkomst) online plaatsvinden via een, beperkt interactieve, webcast, zodat men (ook) kan kijken en luisteren via een pc, laptop of tablet;
 • Vraag-antwoord-bijeenkomsten: Zowel uitwisseling als consumptie van kennis staat centraal hierbij. Fysieke bijeenkomsten waarbij van te voren ingezonden vragen van de aanwezigen door Aspectibus klassikaal inhoudelijk worden beantwoord. Daarnaast biedt het u volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten en te netwerken.


Gastsprekers

In overleg met u te bepalen. Aspectibus heeft een groot netwerk met materiedeskundigen die hun kennis en kunde graag willen overbrengen.


  Groepsgrootte

  Elke groep bestaat uit maximaal 50 deelnemers.


  Duur

  De duur van een bijeenkomst is in overleg met u te bepalen.


  Plaats en data

  In overleg met u te bepalen.


  Kosten

  De totaal kosten voor een bijeenkomst komen tot stand op basis van een geheel kosteloos en vrijblijvend offerte traject. Op de uiteindelijke overeenkomst  zijn de “Algemene Voorwaarden Aspectibus” van toepassing.

  unsplash