Aspectibus

Dagcursus (ochtend en middag)


‘UAV 2012, Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012’

Al meer dan 15 jaar bouwbreed erkend als dé Nederlandse cursus over het doorgronden van UAV 2012.

Aanmelden | Aanvullende info | Route


Inleiding

De Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012) is het product van de integratie van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (U.A.V. 1989), de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van Technische Installatiewerken 1992 (UAVTI 1992) en titel 7.12 BW (Aanneming van werk).


Het onderwerp zal door docent ing. H.H.M. (Henny) Miltenburg helder worden behandeld.


Leerdoel

Na het bijwonen van de dagcursus wordt de cursist geacht:

 1. inhoudelijk geïntroduceerd te zijn in de UAV 2012 als paritaire voorwaarden;
 2. de verschillen kunnen duiden tussen UAV 2012 versus de U.A.V. 1989 en UAVTI 1992;
 3. inhoudelijk geïntroduceerd te zijn in het hoofdstuk VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN (UAV 2012) in een bestekboek;
 4. in staat te zijn specifiek de invoering van de UAV 2012 binnen zijn/haar organisatie snel en effectief te laten verlopen;
 5. inhoudelijk geïntroduceerd te zijn in technische standaarden zoals de STABU-Standaard 2019;
 6. enigszins geïntroduceerd te zijn in de wet- en regelgeving in de bouw en de relevantie daarvan met de UAV 2012;
 7. in- en externe communicatie te kunnen voeren over de UAV 2012;
 8. in staat te zijn met de opgedane kennis op een juiste manier het zogenaamde “algemene gedeelte” in een bestekboek op te stellen;
 9. door anderen opgestelde bestekken van waar uit wordt verwezen naar de UAV 2012 te kunnen hanteren;
 10. kennis te hebben vergaard omtrent zijn/haar eigen specifiek te stellen leerdoel.

 

Programma/inhoud

 1. wat zijn Algemene Voorwaarden, standaard voorwaarden en standaardregelingen;
 2. recente beknopte geschiedenis omtrent Algemene Voorwaarden in de bouwsector;
 3. titel 7.12 BW (Aanneming van werk);
 4. het gebruik van de UAV 2012 in een bouwcontract zoals een bestek;
 5. vergelijking van de  UAV 2012 versus de U.A.V. 1989 en UAVTI 1992;
 6. de behandeling van de aanvullende administratieve bepalingen uit het deel VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN (UAV 2012) in een bestekboek;
 7. tips en trucs.


Duur

De dagcursus duurt één lesdag (dit zijn twee dagdelen oftewel vier lesblokken van 100 minuten). Een lesdag duurt van 9.15 tot 17.00 uur met de nodige koffie- en theepauzes. Tussen 12.45 en 13.30 uur zal een lunch worden verzorgd.


Plaats en data

De dagcursus wordt gehouden bij Aspectibus te Apeldoorn. De lesdata zijn:

 1. dinsdag 27 februari 2024 (week 9);
 2. dinsdag 28 mei 2024 (week 22);
 3. dinsdag 29 oktober 2024 (week 44).


Cursuskosten

De kosten voor deze cursus zijn € 545,-- (prijsstelling 2024) per cursist, excl. BTW. Dit is inclusief koffie/thee, lunch, digitale syllabus, overig studiemateriaal. Op de cursus zijn de "Algemene Voorwaarden Aspectibus" van toepassing.

unsplash