Aspectibus


Aspectibus kennisbank


Wet en regelgeving

 1. Mondiaal/Multilateraal
  1. GATT
  2. a
 2. Europees
  1. Verordeningen
   1. AVG
   2. Bouwproducten
   3.  Bouwproducten
    1. CE markering
    2. Productgroepen
    3. Notified body
    4. Annex ZA
    5. DOP
    6. Rol
     1. Fabrikant
     2. Importeur
     3. Distributeur
     4. Leverancier
   4. a
   5. a
   6. a
  2. Richtlijnen
   1. Inkoop
    1. Werken, diensten en leveringen 2014/24/EU klassieke sectoren
    2. 2014/25EU speciale sectoren
    3. 2014/23/EU concessie
    4. 2009/81/EG defensie en veiligheidsopdrachten
    5. S
    6. Machine richtlijn 95/16/EG
    7. AVG 2016/679 
    8. Energieprestatie van gebouwen
   2. a
   3. a
   4. a
  3. Aanbevelingen
   1. a
  4. Adviezen
   1. a
 3. Nationaal
  1. Wetgeving
   1. BW
    1. Boek 6
    2. Boek ? Bijzondere of gemengde overeenkomsten
    3. Boek 7
     1. Titel 1, koop en ruil
     2. Titel overeenkomst van opdracht
     3. Titel 12 Aanneming van werk
      1. Artikel 751
      2. Artikel 752
      3. Waarschuwing
      4. Meerwerk
   2. AVG
   3. Woningwet
   4.  Omgevingswet
    1. Bbl
   5. Arbo
   6. Invordeningswet
   7. Erfgoedwet
   8. Boswet
   9. WAV
   10. WAS
   11. WKB
    1. Gevolgklassen
    2. Kwaliteitsborger
    3. Instrument
    4. Verklaring
    5. Dossier bevoegd gezag
    6. Consumentendossier
   12. Aanbestedingswet
    1. Aanbestedingsbesluit
     1. Reglementen
      1. AR
      2. UAR
      3. UAR
      4. UAR-EG
      5. ARW
      6. ARW 2016
       1. Aanbestedingsdocumenten
       2. Of gelijkwaardig/verantwoording
       3. Procedures
       4. NvI
       5. PvvA
       6. Dag van indiening inschrijvingen
       7. Gestanddoeningstermijn
       8. Alcatel
       9. CPV
       10. a
      7. ARN
       1. ARN 2016
     2. De Gids proportionaliteit
      1. drempelbedragen
      2. afwijkingen/motiveren
   13. WOIUN
    1. Grondroerdersregeling
    2. KLIC
   14. WKA
    1. Eigenbouwer
    2. G-rekening
    3. a
    4. b
    5. Loonbestanddeel
   15. Wet op de omzetbelasting
   16. BIBOB
   17. Monumentenwet
   18. Arbeidsomstandighedenwet
   19. Wet ruimtelijke ordening
   20. Arbowet
   21. a
   22. a
  2. Besluiten
   1. Besluit Bodemkwaliteit
   2. BRIM
   3. Arbeidsomstandighedenbesluit
   4. Besluit bouwwerken leefomgeving Bbl
   5. BOR
   6. Arbobesluit
   7. Bouwbesluit
  3. Regelingen
   1. Arbeidsomstandigheden regeling
   2. Arboregeling
  4. Certificaten/Keurmerken
   1. Breeam
   2. Woningborg
   3. Dakmerk
   4. Bouwgarant
   5. Energielabel
   6. Beng
   7. GND
   8. DGBC
   9. PKVW
   10. SKG
  5.  Reglementen
   1. a
   2. a
   3. a

Pseudoregelgeving

 1. Tilnorm
 2. Convenant


Algemene voorwaarden

 1. Werken
  1. Paritair
   1. UAV
    1. UAV 1968
    2. UAV 1989
    3. UAVTI 1992
    4. UAV 2012 Engels
    5. UAV 2-koloms
    6. UAV 2012 4 koloms
    7. UAV 2012
     1.  
     2. Hoofdstuk 1
     3. Hoofdstuk 2
     4. Hoofdstuk 3
      1. Directie
      2. Volmacht 
      3. Opdrachtgever
      4. Aannemer
     5. Hoofdstuk 4
     6. Hoofdstuk 5
     7. Hoofdstuk 6
     8. Hoofdstuk 7
     9. Hoofdstuk 8
      1. bouwvergadering
     10. Hoofstuk 9
     11. Hoofdstuk 10 Meer en minderwerk
      1. Paragraaf 35 Meer en minderwerk
      2. Paragraaf 36 Bestekswijzigingen
      3. Paragraaf 37 Stelposten
       1. Aanschaffing bouwstoffen
       2. Verrichting van werkzaamheden
       3. Combinatie
       4. Betaling aan derden
      4. Paragraaf 38 Verrekenbare hoeveelheden
       1. Verrekenbare hoeveelheden
       2. Geschatte hoeveelheden
       3. Andere hoeveelheden
      5. Paragraaf 39 Verrekening hoeveelheden
      6. CAR brochure/VGV
      7. UAV 2012 4-koloms
   2. Constract eenvoudige werken
    1. Verkorte voorwaarden RG dienst
    2. Contract eenvoudige werken
   3. UAV gc
    1. UAV gc 2000
    2. UAV gc 2005
    3. UAV gc 2020
  2. Niet paritair
   1. Afname-overeenkomst 
   2. FIDIC
   3. Onderaanneming
    1. AvvO 2016
    2. AVAF 2020
    3. c
   4. PPS
   5. Contract eenvoudige werken
   6. Raamoverenkomst
   7. Woningborg
   8. SWK
   9. a
   10. Bouwteam
    1. VG
    2. KBN 2021
    3. 2000
    4. Aedes
    5. Prorail
   11.  AVA
    1. AVA 2020
    2. AVA consumenten 2023
    3. AVA zakelijk 2023
 2. Referentiedocumenten
  1. UMC
   1. Groningen
   2. LUMC
   3. UMCU (Utrecht)
   4. Amsterdam
   5. Nijmegen
   6. Zuiden
   7. Prorail
   8. Aedes
   9. BNB
   10. Aedes modelbestek
   11. RVBgereedschapskist
    1. RRU
    2. Invulinstructie
   12. a
 3. Leveringen
  1. ALIB
   1. ALIB 2007
   2. ALIB
  2. A
 4. Diensten
  1. Advies 
   1. AR
   2. SR
   3. RVOI
   4. DNR
    1. DNR 2013
    2. DNR 2022
   5. STB behorende bij de DNR
   6. ABAA DNRTechnische normvoorschriften

 1. NEN-en
  1. 771
  2. b
  3. c
  4. d
  5. e
 2. NEN
  1. 2767 Conditiemeting
  2. 2443
  3. 2699
  4. 3699
  5. 1010
  6. 384
  7. 8005
  8. 5492
  9. Exploitatie
   1. Fasering
   2. Niveau
 3. Voornorm
  1. a
  2. b
  3. c
  4. d
 4. NTR
  1. a
  2. b
  3. c
  4. d
 5. NPR
  1. a
  2. b
  3. c
  4. d
  5. e
 6. BRL
  1. a
  2. b
  3. c
  4. d
  5. e
 7. URL/Restauratieladder
  1. 4007 Steenhouwwerk
  2. b
  3. c
  4. d
  5. e
  6. f
  7. g
  8. h
 8. SBR/CURned
  1. a
  2. b
  3. c
  4. d
 9. STABU standaard
  1. STABU standaard 1986
  2. STABU Standaard 1990
  3. STABU Standaard 1995
  4. STABU Standaard 2001
  5. STABU Standaard 2007 
  6. STABU Standaard 2012
  7. STABU Standaard 2019
 10. Besteksystematieken
  1. Belgie
   1. C3A
  2. Duitsland
  3. Engeland
  4.  Nederland
   1. STABU
   2. RAW
   3. NBS
   4. a
 11. ISSO
 12. ABK
  1. ABK 2018
  2. ABK 2023
 13. LOD
  1. LOG
  2. LOI
  3. LOC
 14. Bodemloket
 15.  Kleurenwaaier
  1. RAL
  2. Wijzonol
  3. a
  4. b
  5. c


Calculatie

 1. Haalbaarheidsonderzoek
 2. Raming
 3. Begroting
  1. Directe kosten
   1. MAMO regel
  2. Indirecte kosten
   1. ABK
   2. AK
   3. W+R
   4. Afkoop risico
   5. Coordinatiekosten
 4. MJOP


Afwerkstaat

Ruimteboek

Materiaal en kleurstaat

UAV 2012

ChatGPT

ARVODI

AVIC

Indexering

 1. BDB
 2. Risicoregeling

Attribuut

AVAF

Restauratie

BoeiClassificeren

 1. SRW
  1. Deel A
  2. Deel B
  3. Deel C
 2. SR(O)W
 3. SR(O)W deel D
 4. Q&Q
 5. STABU
  1. STABU 1
  2. STABU 2
 6. ETIM
 7. ILS
 8. 2ba
 9. IFC
 10.  Nl/Sfb
  1. Tabel 0
  2. Tabel 1
   1. Elementenmethode
   2. Stagg
  3. Tabel 2
  4. Tabel 3
  5. Tabel 4
  6. Tabel 5Juridiche begrippen en zaken

https://www.rechtspraak.nl/juridische-begrippen

 1. Nietig
 2. Paritair
 3. Vernietigbaar
 4. Onbinden voorwaarden
 5. Opschortende voorwaarden
 6. Dwaling
 7. Bedrag
 8. Rechtpersonen
 9. Wijzigignen
  1. Addendum
  2. erratum
  3. correctum
 10. Zwarte en grijze lijst
 11. Aanbod en aanvaarding
 12. Verwijtbaar
 13. Overeenkomst

  1. Contract, jellema deel 8
  2. Kernbedingen
  3. Considerans
 14. Arresten
  1. Haviltex
  2. Grossman
  3. AlcatelPrestatie

Functie


Bestekservice/bouwspex.nl

Bomenposter

Peil

Branche en beroepsvereningen

 1. BNA
 2. NVBK
 3. NL ingenieurs
 4. BNB
 5. Techniek Nederland
 6. Bouwend Nederland
 7. Hibin
 8. Aedes
 9. IBR
 10. KOMO
 11. NEN
 12. ISSO
 13. SBR CURnet
 14. SBK
 15. a
 16. Vereniging BWT
 17. VebidakVLA-bstekunsplash