Aspectibus

Dagcursus (ochtend en middag)


‘STABU bestekken lezen’

Al meer dan 25 jaar bouwbreed erkend als dé Nederlandse cursus over het doorgronden van STABU bestekken.

Aanmelden | Aanvullende info | Route


Inleiding

Hoe kunt u bij het lezen van STABU projectbestekken, en met name de veelal van UAV 2012 afwijkende administratieve bepalingen in het administratieve hoofdstuk 01 “VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN”, onderscheiden waar de risico’s zitten. Welke onderdelen van het contract vragen speciale aandacht omdat daar grote financiële consequenties uit kunnen voortvloeien?


Het onderwerp zal door docent ing. H.H.M. (Henny) Miltenburg helder worden behandeld.


Leerdoel

Na het bijwonen van de cursus wordt de cursist geacht:

 1. de voetangels en klemmen in projectbestekken te kunnen herkennen;
 2. STABU projectbestekken kritisch te kunnen beoordelen op inhoud;
 3. kennis te hebben vergaard van die administratieve en technische zaken die grote invloed hebben op de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid tussen partijen;
 4. inhoudelijk geïntroduceerd te zijn in de STABU, de bestekssystematiek voor de woning- en utiliteitsbouw;
 5. enigszins geïntroduceerd te zijn in contractvormingen ("klassiek", "geïntegreerd", "bouwteam" etc.)  in de bouw in het algemeen;
 6. enig inzicht te hebben in technische normvoorschriften zoals normen, praktijkrichtlijnen, uitvoeringsrichtlijnen, ISSO-publicaties, CUR aanbevelingen etc. die aan technische specificaties  worden gerelateerd;
 7. in beperkte mate op de hoogte te zijn van het toepassen van de technische bepalingen uit de STABU-Standaard 2019 en de "Voor het werk geldende voorwaarden" zoals de UAV 2012;
 8. globale kennis te hebben van pseudo-regelgeving zoals waarborgregelingen die een relatie tot het bestek hebben;
 9. enigszins geïntroduceerd te zijn in de wet- en regelgeving in de bouwsector en de relevantie daarvan met het B&U bestek;
 10. inzicht te hebben in hulpinformatie die de markt aanbiedt ten behoeve van het opstellen/screenen van STABU bestekteksten;
 11. in- en externe communicatie te kunnen voeren over het STABU bestek;
 12. inzicht te hebben in het verschil tussen functionele en prestatiespecificaties in een STABU bestek en het lezen ervan;
 13. diverse bureauprocessen te kunnen aansturen die het werken met het STABU bestek vereenvoudigen;
 14. theoretisch in staat te zijn, met de opgedane kennis, een risicoanalyse op te kunnen stellen;
 15. vrije tekst in een STABU bestekboek kunnen traceren en duiden;
 16. inzicht te hebben in verbanden tussen de STABU-systematiek en de NL/SfB methodiek.

 

Programma/inhoud globaal

 1. Wat is samenwerken, wat zijn contractvormen en wat zijn algemene voorwaarden
 2. wat is een bestek, wat is een STABU bestek;
 3. opzet van de STABU-bestekssystematiek;
 4. de beschrijving van het werk, de technische specificaties in de werkbeschrijving;
 5. relatie bestek met fabrikant/toeleverancier, of gelijkwaardig;
 6. relatie bestek met het 3-d model en de calculatie;
 7. administratieve bepalingen;
 8. behandeling paritaire voorwaarden, de UAV 2012;
 9. de technische bepalingen;
 10. behandeling STABU-Standaard 2019;
 11. vrije teksten;
 12. praktijkvoorbeelden;
 13. tips en trucs.


Duur

De dagcursus duurt één lesdag (dit zijn twee dagdelen oftewel vier lesblokken van 100 minuten). Een lesdag duurt van 9.15 tot 17.00 uur met de nodige koffie- en theepauzes. Tussen 12.45 en 13.30 uur zal een lunch worden verzorgd.


Plaats en data

De dagcursus wordt gehouden bij Aspectibus te Apeldoorn. De lesdata zijn:

 1. dinsdag 30 januari 2024 (week 5);
 2. dinsdag 30 april 2024 (week 18).
 3. dinsdag 1 oktober 2024 (week 40);


Cursuskosten

De kosten voor deze dagcursus zijn € 545,-- (prijsstelling 2024) per cursist, excl. BTW. Dit is inclusief koffie/thee, lunch, syllabus, overig studiemateriaal. Op de cursus zijn de "Algemene Voorwaarden Aspectibus" van toepassing.

unsplash