Aspectibus


Dienstverleningen


Aspectibus biedt, naast cursussen, allerhande aanpalende dienstverleningen aan, zoals:

  1. check, controle van bestekboeken en inkoopvoorwaarden;
  2. support, met een help- en servicedesk;
  3. geschilbeslechting, door conflictbemiddeling of mediation;
  4. referentieteksten, bureau- of moederbestekken;
  5. onderwijs, les- of examenmateriaal, studie-, scriptie- of afstudeerbegeleiding en gastdocentschap;
  6. advies, in de ruimste zin van het woord aan opdrachtgevers, architect/adviseur, aannemers/installateur, onderaannemer/ZZP-er, fabrikant/leverancier, bouwspecificatiedeskunge, bestekschrijver/bestekadviseur;
  7. intermediair, intermediair en bemiddeling tussen vraag en aanbod.
unsplash