Aspectibus


Help- en servicedesk

*”Domme vragen bestaan niet, domme mensen wel.” (Herbert Garrison)*


Inleiding

Bij Aspectibus bestaat de mogelijkheid om zowel telefonisch als per e-mail vragen te stellen en advies in te winnen over bouwcontracten in het algemeen en STABU bestekken in het bijzonder. Deze dienstverlening strekt zich van het gericht doorverwijzen naar een instantie die uw vraag inhoudelijk kan oppakken tot het zelf adequaat beantwoorden van uw gestelde vraag.


Doel

Na consultatie van de help- en servicedesk wordt de vragensteller geacht:

  • verder te kunnen in zijn/haar proces of procedure.


Werkwijze

Telefonisch en schriftelijk per e-mail gestelde vragen worden telefonisch beantwoord. Bij uitzondering en in overleg kan een gestelde vraag eventueel ook schriftelijk per e-mail  worden geantwoord. De reactietijd op een vraag is circa 1 werkdag.


Afsluiting

Na afloop van het consulteren van de help- en servicedesk kan uw vraag en het gegeven antwoord ten behoeve van didactische doeleinden in geanonimiseerde vorm voor publicatie aangewend worden.


Programma/inhoud

De volgende twee soorten help- en servicedesk mogelijkheden zijn te onderscheiden:

  1. telefonische help- en servicedesk. Dit kan door te bellen naar Henny Miltenburg, telefoon: 0651668875. Gelieve de VoiceMail in te spreken als niet persoonlijk mondeling wordt opgenomen;
  2. e-mail help- en servicedesk. Dit kan het eenvoudigst door te e-mailen naar hmiltenburg@aspectibus.nl.


Hoofdbehandelaar


Duur

De duur van een telefonische reactie op een gestelde vraag is in beginsel niet begrensd.


Openingstijden

De help- en servicedesk is 24/7/365 geopend doch de reactie dan wel beantwoording van uw vraag zal in beginsel plaatsvinden op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur.


Kosten

Er zijn GEEN kosten verbonden aan consultatie van de help- en servicedesk. De vraag kan in samenspraak met u eventueel wel uitmonden in een andere dienstverlening of cursus van Aspectibus.

unsplash