Aspectibus

Dagdeelcursus (middag)


‘Aansprakelijkheid in de bouw’

Aanmelden | Aanvullende info | Route


Inleiding

De bouw kent een variëteit aan contracten. Contracten dienen onder meer om vast te leggen welke (bouw)partij verantwoordelijk is voor welke (onder)delen in het betreffende bouwproject. Met verantwoordelijkheid komt ook aansprakelijkheid. De risicoverdeling tussen partijen is een belangrijk onderwerp dat vóór de totstandkoming van de overeenkomst moet worden besproken. Een goed gesprek is later vaak 'wat moeilijker'. Naast de 'gewone' aansprakelijkheid is er meestal ook sprake van overeengekomen garanties en waarborgen. En alsof dat nog niet gecompliceerd genoeg is, is er in het geval van de koop- /aannemingsovereenkomst sprake van 'achterliggende' overeenkomsten. In de koop- /aannemingsovereenkomst zijn de rechten en plichten tussen de ondernemer (verkoper) en de verkrijger (koper) geregeld. Echter voordat de ondernemer zijn bouwproject kan aanbieden aan de koper(s) heeft hij al een architect voor het ontwerp en een aannemer voor de uitvoering gecontracteerd. Die hebben op hun beurt veelal ook weer gecontracteerd voor delen van hun werk. 

Deze cursus is speciaal bedoeld voor hen die graag bijgeschoold willen worden over dit complexe onderwerp. Door middel van deze cursus bent u weer geheel op de hoogte van alle do’s en don’t’s.


Leerdoel

Na het bijwonen van de dagdeelcursus wordt de cursist geacht:

 1. kennis te hebben over het verschil tussen aansprakelijkheid, garanties, waarborgen en de bijbehorende termijnen bij koop- /aanneming en UAV 2012;
 2. inzicht te hebben verkregen in de contractuele aansprakelijkheid bij de verschillende partijen inzake de besproken bouwcontracten;
 3. te weten wanneer aansprakelijkheid kan volgen uit een niet-contractuele relatie;
 4. te weten wat de rol is van de waarborgende instelling;
 5. te weten wat consumentenrechtsbescherming inhoudt;
 6. kennis te hebben vergaard omtrent zijn/haar eigen specifiek te stellen leerdoel.


Programma/inhoud

 1. Wat is er sinds het einde van het GIW tijdperk gebeurd met de koop- /aannemingsovereenkomst en de 'aangesloten organisaties'?;
 2. Hoe verhoudt zich het bestek als onderdeel van de overeenkomst tussen de ondernemer en de aannemer met de Technische Omschrijving die onderdeel is van de koop- /aannemingsovereenkomst tussen de ondernemer en de koper(s)?;
 3. Wat voor rol speelt de bestekschrijver en/of de aannemer hierin?;
 4. Wat is de relatie tussen de architect en de koper(s) als tijdens de bouw blijkt dat bijvoorbeeld een wijziging in de gevel noodzakelijk is en de koper(s) geen genoegen willen nemen met deze wijziging?;
 5. Kan er 'back to back' worden gecontracteerd of is dat vanwege afwijkende regels tussen de model koop- /aannemingsovereenkomst en de UAV 2012 inzake aansprakelijkheid en garanties sowieso niet mogelijk of verstandig?;
 6. Is de rol van de (hoofd)aannemer ten opzichte van diens onderaannemer(s) bij koop- /aannemingsovereenkomsten wezenlijk anders dan in een UAV 2012 situatie?;
 7. tips en trucs.


Docente

De docente die aan de dagdeelcursus verbonden is, heeft een brede kennis van het specifieke vakgebied. Dagelijks wordt zij geconfronteerd met het in de dagdeelcursus behandelde. De docente is:


Duur

De dagdeelcursus duurt een halve lesdag (dit is één dagdeel oftewel twee lesblokken van 100 minuten). Een middaglesdag duurt van 13.30 tot 17.00 uur met een koffie- en theepauze. Tussen 12.45 en 13.30 uur zal een lunch worden verzorgd.


Plaats en data

De dagdeelcursus wordt gehouden bij Aspectibus te Apeldoorn. De lesdata zijn: 

 1. donderdag 21 maart 2024 (middag) (week 12);
 2. donderdag 20 juni 2024 (middag) (week 25);
 3. donderdag 21 november 2024 (middag) (week 47).


Cursuskosten

De kosten voor deze dagdeelcursus zijn € 365,-- (prijsstelling 2024) per cursist, excl. BTW. Dit is inclusief koffie/thee, lunch en het praktijkboek "Aansprakelijkheid in de bouw". Op de dagdeelcursus zijn de "Algemene Voorwaarden  Aspectibus" van toepassing. 

unsplash