Aspectibus

Dagcursus (ochtend en middag)

 

‘Garanties in de B&U sector’

Al meer dan 20 jaar bouwbreed erkend als dé Nederlandse cursus over garanties in de B&U-sector.

Aanmelden | Aanvullende info | Route


Inleiding

Garanties spelen in de B&U-sector een belangrijke rol. Toch is het een niet éénduidig begrip. Om u wegwijs te maken in de complexe wereld van garanties, wordt deze ééndaagse cursus georganiseerd. Tijdens deze dag raakt u volledig vertrouwd met het fenomeen garanties in de B&U-sector.


Het onderwerp zal door docent ing. H.H.M. (Henny) Miltenburg, eventueel met de aan Aspectibus verbonden gastdocenten, helder worden behandeld.


Leerdoel

Na het bijwonen van de cursus wordt de cursist geacht:

 1. inhoudelijk geïntroduceerd te zijn in garanties in de B&U-sector;
 2. geïntroduceerd te zijn in de wet- en regelgeving aangaande garanties;
 3. enigszins geïntroduceerd te zijn in samenwerkingsvormen contractvormingen in de B&U-sector in het algemeen;
 4. op de hoogte te zijn van het toepassen van garanties in bouwcontracten in de B&U-sector;
 5. inzicht te hebben omtrent garanties die de markt aanbiedt;
 6. in- en externe communicatie te kunnen voeren over garanties.

 

Programma/inhoud

 1. wat zijn (deugdelijkheids)garanties;
 2. garanties en wet- en regelgegeving, consument, bouwconsument, professionele opdrachtgever;
 3. garanties in oude standaardvoorwaarden (U.A.V. 1968 en daarvoor);
 4. garanties in voormalige standaardvoorwaarden (U.A.V. 1989, UAVTI 1992, GIW);
 5. garanties in huidige standaardvoorwaarden (UAV 2012, UAV-GC 2005, SWK, Woningborg, BouwGarant);
 6. (all-inn) verzekerde garanties en projectgaranties;
 7. fabrieksgaranties en leveranciersgaranties;
 8. garantieverklaringen en garantiecertificaten;
 9. servicegaranties en bedrijfsgaranties;
 10. garanties en onderhoud(scontracten);
 11. financiële garanties (Bankgaranties, Concerngaranties);
 12. garantiefondsen (SGT, GND, VKG, SKG, Dakmerk etc.);
 13. garanties en (technische)levensduur;
 14. verlengde garanties;
 15. garantie vanuit een fabrikant, leverancier of branche;
 16. garanties en voorgeschreven bouwstoffen;
 17. garanties en functioneel ongeschikte bouwstoffen;
 18. garanties en voorgeschreven leveranciers;
 19. garanties en voorgeschreven onderaannemers;
 20. garanties en regresrecht, exoneratie, bewijslast, conformiteit;
 21. garanties in bouwcontracten zoals bestekken;
 22. aanbetalingsgarantie;
 23. retentiegarantie;
 24. bankgarantie en concerngarantie;
 25. tips en trucs.

 

Duur

De cursus duurt één lesdag (dit zijn twee dagdelen oftewel vier lesblokken van 100 minuten). Een lesdag duurt van 9.15 tot 17.00 uur met de nodige koffie- en theepauzes. Tussen 12.45 en 13.30 uur zal een lunch worden verzorgd.

 

Plaats en data

De cursus wordt gehouden bij Aspectibus te Apeldoorn op:

 

 1. donderdag 1 februari 2024 (week 5);
 2. donderdag 2 mei 2024 (week 18);
 3. donderdag 3 oktober 2024 (week 40).

 

Cursuskosten

De kosten voor deze dagcursus zijn € 545,-- (prijsstelling 2024) per cursist, excl. BTW. Dit is inclusief koffie/thee, lunch, digitale syllabus, overig studiemateriaal. Op de cursus zijn de "Algemene Voorwaarden Aspectibus" van toepassing.
unsplash