Aspectibus

Dagcursus (ochtend en middag)


‘Restauratiebestekken in de B&U-sector’

Als nieuwe cursus bouwbreed erkend als dé Nederlandse cursus over het hoe en waarom van Restauratiebestekken in de B&U-sector

Aanmelden | Aanvullende info | Route


Inleiding

De STABU-bestekssystematiek is van origine ingericht voor nieuwbouw, woningbouw en utiliteitsbouw. Al vele jaren daarin opgenomen zijn specificaties voor renovatie activiteiten  aan objecten als bouwwerken en gebouwen. Een specifieke vorm van renoveren is restaureren en instand houden. Daar waar je bij renoveren vanuit een slechte conditiescore gelijk kan en mag beslissen om te gaan verduurzamen en verbeteren, ligt dit bij het aanpakken een monument of beeldbepalend object wat gecompliceerder. Volgens de zogenaamde restauratieladder is dan de gewenste ingreep grotendeels al bepaald. De kennis en vakmanschap op dit specifieke vakgebied zit voor een groot deel gestructureerd vastgelegd in zogenaamde URL-en, uitvoeringsrichtijnen, welke de afgelopen jaren zijn omgezet in STABU specificaties. Deze dagcursus gaat inhoudelijk in op deze URL-en, de daarop aangepaste STABU content en hoe je daarmee goede werkbeschrijvingen kunt produceren. Daarnaast worden ook de juridische aspecten, zoals meegenomen in hoofdstuk 01 van een STABU bestek, belicht in relatie tot een UAV 2012 bestek en de (soms tegenstrijdige) inhoud van de URL-en.


Het onderwerp zal door docent ing. H.H.M. (Henny) Miltenburg helder worden behandeld.


Leerdoel

Na het bijwonen van de dagcursus wordt de cursist geacht:

 1. inhoudelijk geïntroduceerd te zijn in de STABU-bestekssystematiek, specifiek voor restauratiewerk;
 2. inhoudelijk geintroduceerd te zijn in de ERM URL-en;
 3. inhoudelijk geïntroduceerd te zijn in juridische aspecten, de UAV 2012 en de Stabu standaard, aangaande restauratiewerk;
 4. in- en externe communicatie te kunnen voeren over de uitgelegde materie;
 5. door anderen opgestelde restauratiebestekken kunnen duiden;
 6. kennis te hebben vergaard omtrent zijn/haar eigen specifiek te stellen leerdoel


Programma/inhoud

 1. Samenwerkingsvormen, contractvormen, algemene voorwaarden en kernbedingen;
 2. De STABU bestekssystematiek; besteksdelen; bestekboek, werkbeschrijving, STABU-standaard;
 3. Werksoortindeling, de betekenis van de codering zoals hoofdstuk, paragraaf en de subparagrafen;
 4. behandeling representatieve URL-en, vakgebied, opbouw, begrippen;
 5. Ruimteboeken, elementenbestekken, bouwdeelbestekken, werksoortbestekken;
 6. Juridische aspecten, restauratie in de UAV 2012 en de STABU-standaard 2019;
 7. tips en trucs.


Duur

De dagcursus duurt één lesdag (dit zijn twee dagdelen oftewel vier lesblokken van 100 minuten). Een lesdag duurt van 9.15 tot 17.00 uur met de nodige koffie- en theepauzes. Tussen 12.45 en 13.30 uur zal een lunch worden verzorgd.


Plaats en data

De cursus wordt gehouden te Apeldoorn. De lesdata zijn: afhankelijk van het animo worden in overleg de data geprikt.


Cursuskosten

De kosten voor deze dagcursus zijn € 545,-- (prijsstelling 2024) per cursist, excl. BTW. Dit is inclusief koffie/thee, lunch, digitale syllabus, overig studiemateriaal. Op de cursus zijn de "Algemene Voorwaarden Aspectibus" van toepassing.

unsplash