Aspectibus


Geschilbeslechting


Conflictbemiddeling of mediation

Aspectibus kan als confictbemiddelaar of als mediator optreden om twee of meer personen, partijen of groepen die een geschil met elkaar hebben over de uitleg van een bouwcontract in gesprek brengen teneinde onderling tot een oplossing te komen. Confictbemiddeling en mediation is vooral nuttig als de communicatie verstoord is, als rechtstreekse onderhandeling tussen de partijen belemmerd wordt door een wederzijds gebrek aan vertrouwen, of als er sprake is van een escalatie. Conflictbemiddeling en mediation kan zelfs werken als een van de partijen zo kwaad of beledigd is, dat hij/zij weigert nog langer met de andere partij(en) te praten.


Lees meer.

unsplash