Aspectibus

SBS hoofdindeling

SBS

SBS-IFC

Locatie

Locatie

FBS

FBS

RBS

RBS

RBS

RBS

RBS

RBS

RBS

RBS

Conditie

Conditie

Conditie

Technische Opl. 

Sortering

Tech. Oplossing


Toetsen


Object/element/

component/onderdeel

subsysteem

Project

specifieke namen zoals living

Building Smart

Lokaal0-punt

RD

X,Y,Z

Doel en doel-stelling


Doel en doelstelling


Numeriek


Alfa

numeriek


Beeld


Onder-houds score onder-houds

be-hoevende 

bouw-delen

Reinheid

Beeld

Kwalitieit

Activiteit met eventueel tijdstip

Techniek

Ambacht

Wersoort

Materiaal

Verificatie


Validatie


Naam

Naam

Entiteit

Locatie

Locatie

Functie

Prio

Functioneel

Prio

Prestatie 

Prio

Prestatie

Prio

Prestatie

Prio

Conditie

Conditie

Conditie

IfcTask

IfcActor

IfcMaterial

Ifc? plugin

G/A

Ifc? plugin

G/A

Complex
Gebouwtype


IfcBuildingBouwlaag


IfcBuildingStorey


X,Y 3D

Zone


IfcZoneRuimte Tabel 0 NL/Sfb


IfcSpaceElementcluster

Elementgroep

Element X NL/SFB


IfcElementVariant elementgroep

Variant element STAGG

Bouwdeel (STAGG+NAA.K.T)

Bouwdeel

component

Product ETIM


IfcProductBouwstof NAA.K.T


IfcMaterialDashboard softwaretool welke zowel SBS- als IFC-functionaliteit ondersteunt


Object Specificatie Systeem

IFC-gecertificeerd door BuildingSMARTIndustry Foundation Classes (IFC) is een neutraal, open en onafhankelijk bestandsformaat voor het uitwisselen en delen van specifieke BIM-informatie (Bouw Informatie Model) tussen de verschillende software-applicaties van partijen in het bouwproces over met name bouwwerken.De standaard is ontwikkeld voorgebruik in de B&U sector. IFC is onafhankelijk waardoor niemand is gebonden aan softwarepakketten. Met IFC kan de hele bouwkolom, van architect tot aannemer en vastgoedbeheerder, communiceren met dezelfde intelligente data. Hierdoor zorgt IFC ervoor dat informatie-uitwisseling efficiënter verloopt.


unsplash